ELIŠKA HAMAJDOVÁ

*17.11.1991 v Benešově

UMĚLECKÉ PROHLÁŠENÍ
Moje médium je figurativní malba. Zajímám se o prostředí a s ním spojenou intimitu ve vztahu
k jedinci. Konceptualizuji svá díla komponováním současných sociálních témat se subjektivními
prožitky a emocemi.

ARTIST’S STATEMENT
My medium is figurative painting. I am interested in the environment and the associated intimacy
in relation to the individual. I conceptualize my works by composing contemporary social themes
with subjective experiences and emotions.

OBRAZ OBRAZEM ČESKÉ DOMÁCNOSTI
Soubor obrazů Obraz obrazem české domácnosti je projekt, který je stále ve vývoji. Mým cílem je

vytvoření zhruba stovky malovaných obrazů z domácností různých sociálních vrstev občanů Čes-
ké republiky. Projekt by měl utvářet určitý obraz o naší společnosti s prioritou na výběr objektu

nacházejícího se nad sedací soupravou, pohovkou či gaučem v soukromém sektoru, neboť právě
na tomto místě se nejčastěji uplatňuje realizace estetických záměrů daných rodin nebo jedinců.
Projekt nabídne podnětný pohled do každodenní praxe života s obrazy mimo galerijní prostor.

PRADĚDOVA KOMODA, 2014, akryl na plátně, 70 x 50 cm

VÝSTAVY
https://www.eliskahamajdova.cz/post/vsechny-moje-probehle-vystavy

VZDĚLÁNÍ
2014 – 2017 Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, obor Design prostředí
(prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek, prof. Mgr. Jaroslav Brabec, Mgr. Leona Matějková)
2012 – 2014 Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury,
obor Vizuální komunikace (Doc. Stanislav Zippe)
2013 Stáž na Akademii výtvarných umění v Praze, Ateliér hostujícího pedagoga
(Mgr. Jan Mladovský)
2007 – 2011 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor Užitá malba